Seo Analiz ve Danışmanlık

Web sitesinin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinin yapılması.
İlgili sektördeki potansiyel arz, talep ve rekabet seviyesinin somut ve ölçülebilir verilerle analiz edilmesinin sağlanması.
Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri detaylı bir şekilde incelenmesi.